0902 402 566

Hotline 24/7
0

TCVN 8092:2009: Ký Hiệu Đồ Hoạ - Màu Sắc An Toàn Và Biển Báo An Toàn

Các nội dung chính

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

  TCVN 8092:2009

  ISO 7010:2003

  KÝ HIỆU ĐỒ HỌA – MÀU SẮC AN TOÀN VÀ BIỂN BÁO AN TOÀN – BIỂN BÁO AN TOÀN SỬ DỤNG Ở NƠI LÀM VIỆC VÀ NƠI CÔNG CỘNG

  Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Safe signs used in workplaces and public areas

  Chú ý quan trọng – Màu sắc được thể hiện trong tập tin điện tử của tiêu chuẩn này khi nhìn trên màn hình hoặc khi in ra có thể không đúng như thể hiện. Mặc dù các bản sao của tiêu chuẩn này được in bởi ISO đã cho kết quả phù hợp với yêu cầu của ISO 3864-1 (có dung sai chấp nhận được khi xem xét bằng mắt thường), nhưng điều đó không có nghĩa là các bản sao được in ra này đã sử dụng màu sắc thích hợp. Để thay thế tra cứu ISO 3864-1 cung cấp các thuộc tính về độ màu và phép đo quang cùng với việc tham khảo hệ thống thứ tự màu.

  Lời nói đầu

  TCVN 8092:2009 thay thế TCVN 2572-78;

  TCVN 8092:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 7010:2003, sửa đổi 1:2006, sửa đổi 2:2007, sửa đổi 3:2007, sửa đổi 4:2009;

  TCVN 8092:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E3 Thiết bị điện tử dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

   

  MỤC LỤC 

   

    1: Phạm vi áp dụng

  1

    2: Tài liệu viện dẫn

  1

    3. Thuật ngữ và định nghĩa

  2

      3.1. Lĩnh vực áp dụng

  2

      3.2 Hình thức áp dụng

  2
      3.3 Nội dung hình ảnh

  2

      3.4 Biển báo

  2

      3.5 Màu sắc an toàn

  2

      3.6 Hình dạng an toàn

  2

     3.7 Biển báo an toàn

  2

     3.8 Nguyên bản biển báo an toàn

  2

     3.9 Ký hiệu an toàn

  2

     3.10 Biển báo bổ sung

  2

   4. Biển báo và phân loại biển báo an toàn

  2

     4.1 Qui định chung

  2

    4.2 Biển báo (ý nghĩa an toàn)

  5

    4.3 Phân loại biển báo an toàn

  5

   5 Biển báo an toàn tiêu chuẩn

  5

   

  Tải file TCVN 8092:2009: Ký Hiệu Đồ Hoạ - Màu Sắc An Toàn Và Biển Báo An Toàn chi tiếp tại đây

  Chia sẻ:
  © Copyright © 2019 DAIANSAFETY All rights reserved. Design by NINA.VN
  Hotline: 0902 402 566
  icon zalo Zalo: 0902 085 229 Chỉ đường Chat facebook