0902 402 566

Hotline 24/7
0

TCVN 6707:2009 Dấu Hiệu Cảnh Báo - Chất Thải Nguy Hại

Các nội dung chính

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

  TCVN 6707 : 2009

  CHẤT THẢI NGUY HẠI – DẤU HIỆU CẢNH BÁO
  Hazardous wastes – Warning signs

  Lời nói đầu

  TCVN 6707 : 2009 thay thế cho TCVN 6707 : 2000.

  TCVN 6707 : 2009 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 200 Chất thải rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  1. Phạm vi áp dụng

  2. Tài liệu viện dẫn

  3. Thuật ngữ và định nghĩa

  3.2. Dấu hiệu cảnh báo [chất thải nguy hại] (warning signs)

  3.3. Biểu tượng (symbols)

  4. Quy định chung

  4.1. Dấu hiệu cảnh báo được sử dụng để báo trước cho người làm việc với chất thải nguy hại và cho cộng đồng chú ý tới mối nguy hiểm trực tiếp hoặc mối nguy hiểm có thể xảy ra từ chất thải nguy hại; nhắc nhở phải thực hiện những yêu cầu an toàn khi tiếp cận với chất thải nguy hại hoặc chỉ dẫn những thông tin cần thiết khác đã được quy định để phòng tránh các rủi ro, tai nạn cho con người và môi trường.

  4.2. Dấu hiệu cảnh báo được áp dụng tại các khu vực và trên các phương tiện làm việc liên quan đến chất thải nguy hại hoặc nơi mà cơ quan quản lý chất thải nguy hại có yêu cầu sử dụng.

  4.3. Dấu hiệu cảnh báo phải được bố trí trong phạm vi trường nhìn của người cần được báo hiệu, tại vị trí dễ nhận thấy và bản thân chúng không được trở thành một nguồn gây ra nguy hiểm mới.

  5. Trình bày, thiết kế và mầu sắc của dấu hiệu cảnh báo

  6. ý nghĩa của dấu hiệu cảnh báo

  7. Sử dụng dấu hiệu cảnh báo

  Tải file TCVN 6707:2009 Dấu Hiệu Cảnh Báo - Chất Thải Nguy Hại chi tiếp tại đây

  Chia sẻ:
  © Copyright © 2019 DAIANSAFETY All rights reserved. Design by NINA.VN
  Hotline: 0902 402 566
  icon zalo Zalo: 0902 085 229 Chỉ đường Chat facebook