0902 402 566

Hotline 24/7
0

Biển báo hiệu lệnh

Các nội dung chính

  BIỂN BÁO HIỆU LỆNH

  1. Giới thiệu biển báo hiệu lệnh

  Biển báo hiệu lệnh là một trong những loại biển báo giao thông quan trọng, biển báo hiệu lệnh hướng dẫn người tham gia giao thông phải thực hiện các hiệu lệnh như: Đi thẳng, chạy chậm lại, chạy nhanh hơn tốc độ tối thiểu, vòng sang phải, vòng sang trái,..

  Người dùng có thể nhận diện nhóm biển báo này bằng các đặc điểm như: có hình tròn, nền xanh lam, hình vẽ bên trong màu trắng hoặc các biển có mã R và R.E. Nếu hết hiệu lệnh thường sử dụng vạch chéo màu đỏ kẻ từ trên xuống và từ phải qua trái đè lên hình màu trắng.

  Theo quy chuẩn QCVN 41: 2019/BGTVT nhóm biển báo hiệu lệnh này gồm 10 kiểu, được đánh số thứ tự từ biển số 301 đến biển số 310. Mỗi kiểu có một hoặc nhiều biển ý nghĩa tương tự nhau.

  2. Danh sách biển báo hiệu lệnh

   

  STT TÊN BIỂN BÁO /KÝ HIỆU NỘI DUNG HÌNH ẢNH
  1 Biển số 301a "Hướng đi phải theo" Các xe chỉ được đi thẳng (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định)
  2 Biển số 301b "Hướng đi phải theo" Các xe chỉ được rẽ phải (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định).

  Biển số 301c ”Hướng đi phải theo “ Các xe chỉ được rẽ trái (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định).
  4 Biển số 301d ”Hướng đi phải theo “ Các xe chỉ được rẽ phải (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định).
  5 Biển số 301e ”Hướng đi phải theo “ Các xe chỉ được rẽ trái (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định).
  6 Biển số 301f ”Hướng đi phải theo “ Các xe chỉ được đi thẳng và rẽ trái (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định)
  7 Biển số 301h ”Hướng đi phải theo “ Các xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định)
  8 Biển số 301i ”Hướng đi phải theo “  Các xe chỉ được rẽ phải và rẽ trái (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định)
  9 Biển số 302a “Hướng phải đi vòng chướng ngại vật” Báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) hướng đi vòng sang phải để qua một chướng ngại vật
  10 Biển số 302b “Hướng phải đi vòng chướng ngại vật” Báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) hướng đi vòng sang trái để qua một chướng ngại vật
  11 Biển số 303 “Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến” Báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải chạy vòng theo đảo an toàn ở nơi đường giao nhau.
  12 Biển số 304 ”Đường dành cho xe thô sơ” Biển bắt buộc các loại xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ phải dùng đường dành riêng này để đi và cấm các xe cơ giới kể cả xe gắn máy, các xe được ưu tiên theo quy định đi vào đường đã đặt biển này.
  13 Biển số 305 “Đường dành cho người đi bộ” Báo đường dành cho người đi bộ. Các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo quy định không được phép đi vào đường đã đặt biển này, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người đi bộ.
  14 Biển số 306 “Tốc độ tối thiểu cho phép" Báo tốc độ tối thiểu cho phép các xe cơ giới chạy. Biển cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ nhỏ hơn trị số ghi trên biển.
  15 Biển số 307 “Hết hạn chế tốc độ tối thiểu” Báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối thiểu. Kể từ biển này các xe được phép chạy chậm hơn trị số ghi trên biển nhưng không được gây cản trở các xe khác.
  16 Biển số 308a “Tuyến đường cầu vượt cắt qua” Biểu thị phía trước có cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ trái
  17 Biển số 308b “Tuyến đường cầu vượt cắt qua” Biểu thị phía trước có cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ phải
  18 Biển số 309 “Ấn còi” Biểu thị xe cộ đi đến vị trí cắm biển đó thì phải ấn còi.
  19 Biển số 420 “Đến khu dân cư” Biển báo hạn chế tốc độ trong khu đông dân cư. Tùy phương tiện và làn đường thì tốc độ hạn chế trong khoảng 40-60km/h.
  20 Biển số 421 “Hết khu dân cư” Thông báo đã hết giới hạn tốc độ lái xe trong khu vực đông dân cư. Phương tiện tiếp tục thực hiện theo quy định tốc độ tùy theo làn đường, phương tiện và hiệu lệnh các biển báo khác.
  21 Biển số 436 “Trạm cảnh sát giao thông” Báo hiệu phía trước có trạm cảnh sát giao thông. Các phương tiện phải giảm tốc độ đến mức an toàn và không được vượt khi đi qua khu vực này.
  22 Biển báo Cấm đỗ xe trong khu vực R.E,9a

  Biển báo để báo cấm, hạn chế hay chỉ dẫn có hiệu lực cho tất cả các tuyến đường trong một khu vực (hiệu lực cho cả khu vực).

  23 Biển số R.E,9b  “Khu vực cấm đỗ xe theo giờ ”  Biển báo quy định cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực đang cắm biển.
  24 Biển báo khu vực đỗ xe R.E,9c biển báo để quy định khu vực đỗ xe.
  25 Biển số R.E,9d “Khu vực hạn chế tốc độ Biển báo quy định hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực đang cắm biển.
  26 Biển báo hết cấm đỗ xe trong khu vực R.E,10a Biển để báo hiệu hết cấm đỗ xe trong khu vực có hiệu lực cho tất cả các tuyến đường trong một khu vực (hiệu lực cho cả khu vực). 
  27 Biển số R.E,10b “Hết cấm đỗ xe theo giờ” Biển báo báo hiệu khu vục hết lệnh cấm đỗ xe theo giờ.
   
  28 Biển số R.E,10c “Hết khu vực đỗ xe”  Biển báo báo hiệu hết khu vực đỗ xe.
  29 Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực R.E,10d Biển báo để quy định hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực có hiệu lực cho tất cả các tuyến đường trong một khu vực (hiệu lực cho cả khu vực).

   

  3. Địa chỉ đặt mua các loại biển báo hiệu lệnh

  Đại An là đơn vị chuyên sản xuất các loại biển báo giao thông : biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển báo hiệu lệnh , biển báo chỉ dẫn...Cho các công trình xây dựng cầu đường giao thông. Chúng tôi cam kết sản phẩm chất lượng theo quy chuẩn QCVN 41: 2019/BGTVT, tư vấn thiết kế miễn phí - sản phẩm có sẵn giao hàng nhanh hàng toàn quốc.

   

  © Copyright © 2019 DAIANSAFETY All rights reserved. Design by NINA.VN
  Hotline: 0902 402 566
  icon zalo Zalo: 0902 085 229 Chỉ đường Chat facebook