0902 402 566

Hotline 24/7
0

Biển báo chỉ dẫn

Chợ I.443

Chợ I.443

Giá: Liên hệ

Chọn mua
Các nội dung chính

  BIỂN BÁO CHỈ DẪN

  1. Giới thiệu biển báo chỉ dẫn

  Biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết nhằm thông báo cho những người tham gia giao thông biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác. Đồng thời, nó có tác dụng giúp cho việc điều khiển và hướng dẫn giao thông trên đường được thuận lợi, đảm bảo an toàn chuyển động.

  Nhóm biển báo giao thông này có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, nền xanh, hình vẽ màu trắng. 

   

  Tổng hợp nhóm biển báo chỉ dẫn giao thông đường bộ

  Theo quy chuẩn QCVN 41: 2019/BGTVT nhóm biển chỉ dẫn gồm có 48 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 401 đến biển số 448. 

  2. Danh sách biển báo chỉ dẫn:

   

   

   STT 

  TÊN BIỂN BÁO

  /KÝ HIỆU

  NỘI DUNG HÌNH ẢNH
   1  Biển báo Bắt đầu đường ưu tiên I.401  Phương tiện được quyền ưu tiên đi qua nơi giao nhau không có điều khiển giao thông. Phương tiện trên đường khác nhập vào hay cắt ngang qua phải nhường đường (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định)
   2  Biển báo hết đoạn đường ưu tiên I.402  Biển báo báo hiệu hết đoạn đường quy định là ưu tiên.
  3 Biển báo đường dành cho ô tô I.403a  Biển để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ôtô đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đoạn đường có dặt biển này.
  4 Biển báo đường dành cho ô tô, xe máy I.403b  Biển chỉ dẫn giao thông để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ôtô, xe máy (kể cả xe gắn máy) đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đoạn đường có đặt biển này.
  5 Biển báo hết đường dành cho ô tô I.404a  Biển báo để chỉ dẫn hết đoạn đường dành cho ô tô đi lại.
  6 Biển báo hết đường dành cho ô tô xe máy I.404b  Biển chỉ dẫn hết đoạn đường dành cho ôtô, xe máy đi lại.
  7 Biển báo chỉ lối rẽ trái vào đường cụt I.405a .  Các phương tiện giao thông rẽ trái vào đường cụt
   8 Biển báo chỉ lối rẽ phải vào đường cụt I.405b .  Các phương tiện giao thông rẽ phải vào đường cụt
  9 Biển báo phía trước đường cụt  I.405c  Biển để chỉ dẫn phía trước là đường cụt.
  10 Biển báo Được ưu tiên qua đường hẹp I.406  Dùng để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông cơ giới biết mình được quyền ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp.
  11 Biển báo đường một chiều I.407a  Chỉ cho phép các loại phương tiện giao thông đi theo chiều vào theo mũi tên chỉ, cấm quay đầu ngược lại (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định).
  12 Biển báo đường một chiều I.407b  Chỉ cho phép các loại phương tiện giao thông đi theo chiều vào theo mũi tên chỉ, cấm quay đầu ngược lại (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định).
  13 Biển báo đường một chiều I.407b  Chỉ cho phép các loại phương tiện giao thông đi theo chiều vào theo mũi tên chỉ, cấm quay đầu ngược lại (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định).
  14 Biển báo Nơi đỗ xe I.408  Biển này để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe, những bãi đỗ xe, bến xe…
  15 Biển báo nơi đỗ xe một phần trên hè phố I.408a  Để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe một phần trên hè phố rộng, xe phải đỗ sao cho các bánh phía ghế phụ trên hè phố.
  16 Biển báo chỗ quay xe I.409  Biển báo hiệu đến chỗ được phép quay xe.
  17 Biển báo khu vực quay xe I.410  Biển mô tả cách thức tiến hành quay xe, để chỉ dẫn khu vực được phép quay đầu xe
  18 Biển báo làn đường dành cho ô tô khách I.412  Biển báo để chỉ dẫn cho người lái xe biết có làn đường dành riêng cho ôtô khách ( kể cả ôtô buýt, tắc-xi).
  19 Biển báo đường phía trước có làn đường dành cho ô tô khách I.413a  Biển báo để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở ngã ba, ngã tư là ra đường có làn đường dành cho ôtô khách.
  20 Biển báo rẽ ra đườn có làn đường dành cho ô tô khách I.413b  Biển báo để chỉ dẫn cho người lái xe biết rẽ phải là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách.
  21 Biển báo rẽ ra đườn có làn đường dành cho ô tô khách I.413c  Biển báo để chỉ dẫn cho người lái xe biết rẽ trái là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách.
  22 Biển báo Chỉ hướng đường I.414a  Nơi đường bộ giao nhau và chỉ có một địa danh và khu dân cư trên hướng đường cần phải chỉ dẫn.
  23 Biển báo Chỉ hướng đường I.414b  Nơi đường bộ giao nhau và chỉ có một địa danh và khu dân cư trên hướng đường cần phải chỉ dẫn.
  24 Biển báo chỉ hướng cho từng loại xe I.417  Biển chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe đến một khu dân cư tiếp theo
  25 Biển báo lối đi ở vị trí cấm rẽ I.418  Biển để chỉ lối đi ở các nơi đường giao nhau bị cấm rẽ
  26 Biển báo chỉ địa giới I.419  Biển để chỉ dẫn địa giới hành chính giữa các thành phố, tỉnh, huyện
  27 Biển báo di tích lịch sử I.422  Biển để chỉ dẫn những nơi có di tích lịch sử hoặc những nơi có danh lam thắng cảnh, những nơi có thể tham quan… ở hai ven đường.
  28 Biển báo đường người đi bộ sang ngang I.423a  Biển để chỉ dẫn người đi bộ và người tham gia giao thông biết vị trí dành cho người đi bộ sang ngang phải
  29 Biển báo đường người đi bộ sang ngang I.423b  Biển để chỉ dẫn người đi bộ và người tham gia giao thông biết vị trí dành cho người đi bộ sang ngang trái
  30 Biển báo cầu vượt qua đường cho người đi bộ I.424a  Biển để chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường bên phải
  31 Biển báo cầu vượt qua đường cho người đi bộ I.424b  Biển để chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường bên trái
  32 Biển báo hầm chui qua đường cho người đi bộ I.424c  Biển để chỉ dẫn cho người đi bộ chui qua đường hầm bên phải
  33 Biển báo hầm chui qua đường cho người đi bộ I.424d  Biển để chỉ dẫn cho người đi bộ chui qua đường hầm bên trái
  34 Biển báo bệnh viện I.425

  Biển để chỉ dẫn sắp đến cơ sở điều trị bệnh ở gần đường như bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, vv. Gặp biển này người lái xe đi chậm chú ý quan sát không sử dụng còi.

  35 Biển báo trạm cấp cứu I.426  Biển để chỉ nơi có trạm cấp cứu y tế ở gần đường.
  36 Biển báo trạm sửa chữa I.427  Biển để chỉ dẫn nơi đặt xưởng, trạm chuyên phục vụ sửa chữa ôtô, xe máy hỏng trên đường
  37 Biển báo cửa hàng xăng dầu I.428   Biển để chỉ dẫn những nơi có đặt cửa hàng xăng, dầu hoặc nạp điện phục vụ cho phương tiện giao thông đi trên đường
  38 Biển báo nơi rửa xe I.429  Biển để chỉ dẫn những nơi có bố trí rửa xe
  39 Biển báo điện thoại I.430  Biển để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm điện thoại công cộng chuyên phục vụ khách đi đường
  40 Biển báo trạm dừng nghỉ I.431  Biển để chỉ dẫn những nơi có các dịch vụ phục vụ khách đi đường (ăn uống nghỉ ngơi, cung cấp nhiên liệu…). Tùy trạm dừng nghỉ có dịch vụ gì mà bố trí các biểu tượng hình vẽ cho phù hợp.
  41 Biển báo khách sạn I.432  Biển để chỉ dẫn nơi có khách sạn phục vụ khách đi đường
  42 Biển báo nơi nghỉ mát I.433  Biển để chỉ dẫn nơi nghỉ mát
  43 Biển báo bến xe buýt I.434  Biển để chỉ dẫn chỗ dừng đỗ xe buýt cho khách lên xuống
  44 Biển báo bến xe điện I.435  Biển để chỉ dẫn chỗ dừng đỗ xe điện cho khách lên xuống
  45 Biển báo trạm cảnh sát giao thông I.436  Biển để chỉ dẫn nơi đặt trạm cảnh sát giao thông. Các phương tiện phải giảm tốc độ đến mức an toàn và không được vượt khi đi qua khu vực này.
  46 Biển báo đường cao tốc I.437  Biển để chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc
  47 Biển báo hết đường cao tốc I.438   Biển báo được dùng để báo hiệu đã hết đường cao tốc.
  48 Biển báo tốc độ cho phép trên đường cao tốc I.439

  Biển báo nhắc nhở lái xe chạy trên đường cao tốc phải tuân theo tốc độ quy định.

  49 Biển báo chợ I.443  Biển báo báo hiệu sắp đến khu vực có họp chợ, xe cộ qua lại khu vực này phải chú ý làm chủ tốc độ.
  50 Biển báo xe kéo rơ-móoc I.444 Biển để báo hiệu xe có kéo moóc hoặc xe kéo xe
  51 Biển báo nơi đỗ xe dành cho người khuyết tật I.447  Biển chỉ dẫn vị trí chuyên dùng cho người khuyết tật.
  52 Biển báo cầu vượt liên thông I.448a  Biển đặt tại vị trí trước khi vào cầu vượt có tổ chức giao thông liên thông giữa các tuyến.
  53 Biển báo cầu vượt liên thông I.448b  Biển đặt tại vị trí trước khi vào cầu vượt có tổ chức giao thông liên thông giữa các tuyến.
  54 Biển báo cầu vượt liên thông I.448c  Biển đặt tại vị trí trước khi vào cầu vượt tại các lối rẽ có tổ chức giao thông liên thông giữa các tuyến.
  55 Biển báo cầu vượt liên thông I.448d  Biển đặt tại vị trí trước khi vào cầu vượt tại các lối rẽ có tổ chức giao thông liên thông giữa các tuyến.

  3. Địa chỉ đặt mua các loại biển báo chỉ dẫn

  Đại An là đơn vị chuyên sản xuất các loại biển báo giao thông : biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển báo hiệu lệnh , biển báo chỉ dẫn...Cho các công trình xây dựng cầu đường giao thông. Chúng tôi cam kết sản phẩm chất lượng theo quy chuẩn QCVN 41: 2019/BGTVT, tư vấn thiết kế miễn phí - sản phẩm có sẵn giao hàng nhanh hàng toàn quốc.

  © Copyright © 2019 DAIANSAFETY All rights reserved. Design by NINA.VN
  Hotline: 0902 402 566
  icon zalo Zalo: 0902 085 229 Chỉ đường Chat facebook